Hemsidan är en redogörelse för de galeaser, kuttrar och skonare som haft Skärhamn som hemort och varit byggda i trä. Skutornas beteckning är med få undantag så som de byggdes. Undantagen är galeaserna Ingeborg Kristine och Vega som var byggda i Norge med en mast men riggades om till galeaser i samband med köpet till Sverige.

I förteckningen finns även barkskeppet Nordenskjöld som inköptes för upphuggning, motorfartyget Linudden som köptes för motorns skull att installeras i tremastskonaren Falken samt tremastskonaren Alve som inköptes utan motor och gjordes om till pråm innan den såldes. Samtliga fartyg, utom Nordenskjöld, Linudden och Alve, har i Skärhamn använts som fraktfartyg. Därutöver har medtagits skonarna Atene och Hamlet som var fraktare innan de kom till Skärhamn men med Skärhamn som hemort blev Atene skolfartyg och Hamlet lustfartyg.

Hemsidan har senare utökats med en förteckning över de första järnbåtarna som haft Skärhamn som hemort. Den sträcker sig från det första inköpet 1928 till 1959 och omfattar 57 stycken fartyg. Den här delen omfattas även av en, i alfabetisk ordning, förkortad historik med ägareförteckning under tiden i Skärhamn samt bilder på fartygen. Detta är bara en liten del av alla de järnbåtar som har haft Skärhamn som hemort. 

Jag är tacksam för alla förslag till rättelser samt bilder på de träfartyg som saknar foto. Jag är även tacksam för rättelser och kompletteringar av förteckningen över järnbåtarna.This is a presentation of all wooden ships, in my home village, with two masts or more. My home village is Skärhamn on the west coast of Sweden. I remember many of them from my childhood. They were more than 160 in all and they all disappeared in the 1960s. After that all the new ones were built of iron. Apart from the wooden ships I have added a page of the first 57 ships, built of iron, which came to Skärhamn during the years 1928 - 1959. There will also be pictures in various times and information about the Swedish owners when Skärhamn was home port. I will not be able to translate the pages to English but if you want to look at the presentation without knowledge in Swedish you are of course welcome to do so.Kommentarer

  1. Kanske kul med denna länk? http://www.wingrens.se/index.pl/tellus

    SvaraRadera

Skicka en kommentar