Hemsidan är en redogörelse för de galeaser, kuttrar och skonare som haft Skärhamn som hemort och varit byggda i trä. Skutornas beteckning är med få undantag så som de byggdes. Undantagen är galeaserna Ingeborg Kristine och Vega som var byggda i Norge med en mast men riggades om till galeaser i samband med köpet till Sverige.

I förteckningen finns även barkskeppet Nordenskjöld som inköptes för upphuggning, motorfartyget Linudden som köptes för motorns skull att installeras i tremastskonaren Falken samt tremastskonaren Alve som inköptes utan motor och gjordes om till pråm innan den såldes. Samtliga fartyg, utom Nordenskjöld, Linudden och Alve, har i Skärhamn använts som fraktfartyg. Därutöver har medtagits skonarna Atene och Hamlet som var fraktare innan de kom till Skärhamn men med Skärhamn som hemort blev Atene skolfartyg och Hamlet lustfartyg.

Personförteckning finns ännu ingen färdig. Det finns en påbörjad som eventuellt kommer att färdigställas. Den kommer att omfatta de personer som är nämnda under tiden skutorna haft Skärhamn som hemort (om den blir färdig).

Jag är tacksam för alla förslag till rättelser samt bilder på de fartyg som saknar foto.This is a presentation of all wooden ships, in my home village, with two masts or more. My home village is Skärhamn on the west coast of Sweden. I remember many of them from my childhood. They were more than 160 in all and they all disappeared in the 1960s. After that all the new ones were built of iron. I will not be able to translate the pages to English but if you want to look at the presentation without knowledge in Swedish you are of course welcome to do so.Kommentarer

Skicka en kommentar