Inlägg

Inledning

Hemsidan är en redogörelse för de galeaser, kuttrar och skonare som haft Skärhamn som hemort och varit byggda i trä. Skutornas beteckning är med få undantag så som de byggdes. Undantagen är galeaserna Ingeborg Kristine och Vega som var byggda i Norge med en mast men riggades om till galeaser i samband med köpet till Sverige. I förteckningen finns även barkskeppen Dahlia och Nordenskjöld som inköptes för upphuggning, motorfartyget Linudden som köptes för motorns skull att installeras i tremastskonaren Falken, tremastskonaren Alve som inköptes utan motor och gjordes om till pråm innan den såldes och ångaren Saga. Samtliga fartyg, utom Dahlia, Nordenskjöld, Linudden och Alve, har i Skärhamn använts som fraktfartyg. Därutöver har medtagits skonarna Atene och Hamlet som var fraktare innan de kom till Skärhamn men med Skärhamn som hemort blev Atene skolfartyg och Hamlet lustfartyg. Hemsidan har senare utökats med en förteckning över de första järnbåtarna som haft Skärhamn som